ივანე კაპანაძე

ივანე კაპანაძე
ანდროლოგიური დეპარტამენტი - დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, დერმატო-ვენეროლოგი

  შპს „კანისა და ვენსნეულებათა ს/კ ეროვნული ცენტრი.
  ვიწრო სპეციალობა – ექიმი დერმატო-ვენეროლოგი, ანდროლოგი, ჯანდაცვის ორგანიზატორი, სამართალმცოდნე
  სამეცნიერო ხარისხი – მედიცინის დოქტორი
  სამეცნიერო წოდება – სრული პროფესორი

  პროფესიული გამოცდილება
  – 1987-1989 წლები – სეფსისი საწინააღმდეგო ცენტრის ქირურგიული განყოფილების სანიტარი
  -1991 წლიდან 1994 წელი კანისა და ვენსნეულებათა სკ ინსტიტუტი მამაკაცთა განყოფილების მედძმა
  – 1994 წელი – საორგანიზაციო-მეთოდური განყოფილება _ ოპერატიული ჯგუფის უფროსი, ეპიდრაზმის ხელმძღვანელი
  – 1995 წელი – მამაკაცთა ათაშანგის განყოფილების ექიმი
  – 1996 წლიდან დღემდე ანდროლოგიური განყოფილების ექიმი
  – 2002 წლიდან დღემდე შპს “ჯანმრთელობის სახლის” კონსულტანტი
  – 2004 წლის მარტიდან სს კანისა და ვენ-სნეულებათა სკ ინსტიტუტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე
  -2005 წლის სექტემბრიდან საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ოფიციალური ექსპერტი დერმატო-ვენეროლოგიაში. (ბრძანების #246ო).
  – 2007 წლის 8 აგვისტოდან სს კანისა და ვენ-სნეულებათა სკ ინსტიტუტის გენერალური დირექტორი
  პედაგოგიური საქმიანობა:
  1999 წლიდან დღემდე – მაღლესი სამედიცინო სკოლა “აიეტი”, დერმატო-ვენეროლოგიის სასწავლო ციკლის სრული პროფესორი
  2004 წლის აპრილიდან ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის დერმატო-ვენეროლოგიის დეპარტამენტოს სრული პროფესორი.

  განათლება, კვალიფიკაცია
  – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. 1994 წელი.
  – თბილისის იურიდიულ-ფსიქოლოგიური ინსტიტუტი, იურიდიული ფაკულტეტი, 2005 წელი.
  სამეცნიერო ნაშრომთა საერთო რაოდენიბა:
  – 81 სამეცნიერო ნაშრომი,
  – 5 მეთოდური რეკომენდაციის ავტორი.